Nyttige Link

Her findes en række nyttige link til søgning af arkivalier i Danmark og udlandet.
Der er link til billed databaser, slægtsforskning og Lokal Arkiverne på landsplan
og  i Favrskov Kommune.

Hammel Billeder

Forlaget Akka


Lokalarkiverne i Favrskov:

Favrskov Arkiverne

Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv

Hammel Lokalhistoriske Arkiv

Hinnerup Egnsarkiv

Haurum-Sall Lokalhistoriske Arkiv

Hadsten Lokalarkiv

Hvorslev Lokalarkiv

Voldum-Rud Lokalhistoriske Arkiv

Nielstrup Museum

Lokalarkiverne i Danmark:

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Organisationen Danske Arkiver (ODA)

Nyttige link til oprettelse af slægtstræ:

Brothers Keeper

Family Tree Maker

Legacy Family Tree

Databaser til søgning af arkivalier i Danmark:

Arkiv.dk
I denne database kan man søge materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
En del materiale er digitaliseret, så du kan søge det her, men i nogle tilfælde skal du henvende
dig direkte til et arkiv, for at finde materialet.

Rigsarkivet

Nyttige link til slægtsforskning indland:

Folket i midten

Danske Billeder

Geo Datastyrelsen

Dansk Demografisk Database

Hovedstads Arkiver

Erik Brejls Slægtsforsknings Hjemmeside

Dansk Slægtsgårds Forening

Vort Sogns Historie

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Slægtshistorisk Forening Århus

Slægt og Data

DIS-Danmark

Danish Family Search

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

Politiets Registerblade

Nyttige link til slægtsforskning udland:

Ellis Island

Family Search


Udarbejdet af
Kirsten Wedel