Find dit Lokalarkiv

Kort over Favrskov Kommune. Find dit lokalarkiv i Favrskov.

Lokalarkiverne i Favrskov, er vist med farver på kortet. Find byen og se hvilket lokalarkiv du skal bruge.

Se hvilket Lokalarkiv du hører til
Lokalarkiverne er vist med farver på Favrskov kortet ovenfor.
Find din by på kortet, og se hvilket lokalarkiv du hører til.

Herunder finder du Arkivernes adresser og hjemmesider.
Et Klik på farveklodserne, leder dig til arkivernes hjemmesider.

Lokalhistorisk-Arkiv-Hammel-Favrskov
Lokalhistorisk Arkiv Hammel-Favrskov
Arkivet dækker Hammel, Voldby, Søby, Røgen, Sporup, Haurum, Sall, Lading, Skjød, Svenstrup,
Fajstrup og Skjoldelev.

Sognene Granslev (Bøstrup), Houlbjerg og Laurbjerg:
Arkivalier der kommer fra tiden efter 2007, kan findes på Lokalhistorisk Arkiv i Hammel.
Arkivalier  fra tiden før 2007, kan findes på Lokalhistorisk Arkiv i Langå.
Det handler om tiden før og efter Kommune Sammenlægningen i 2007.

Adresse: Kulturhuset Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel
Arkivleder:  Poul Nørgaard Jensen
Telefon:  89 64 15 08  eller 40 90 63 21
Email:
Hjemmeside:  www.hammelarkiv.dk
Åbningstid:  Mandag 19-21 og torsdag 14-18

Hadsten-Lokalarkiv
Hadsten Lokalarkiv
Arkivet dækker Hadsten, Hadbjerg, Lerbjerg, Lyngå, Nørre Galten, Rud, Vissing, Voldum, Ødum.

Adresse:  Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten
Arkivleder: Gunhild Dalgaard
Telefon: 22 79 53 64
Email:
Hjemmeside:  www.hadstenlokalarkiv.dk
Åbningstid: Tirsdag 14.30-16.30 og Torsdag 10-12

Hinnerup-Egnsarkiv
Hinnerup Egnsarkiv
Arkivet dækker Hinnerup, Foldby, Grundfør, Haar, Haldum, Norring, Haraldslund, Korsholm, Riis, Sandby, Søften, Tinning og Vitten.

Adresse: Brogården, Søndergade 26, 8382 Hinnerup
Arkivleder: Inge Astrup
Telefon: 89 64 14 60
Email:
Hjemmeside:  www.hinneruparkiv.dk
Åbningstid: Mandag 10-12 og Torsdag 16-18

Røgen-Farre-Lokalhistoriske-Arkiv
Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet dækker byerne Røgen, Farre og områderne Sporup, Klintrup, Outrup, Lyngby og Farre Hede.

Adresse: Farre Forsamlingshus, Vandværksvej 3, Farre, 8472 Sporup.
Arkivleder: Lars Hegndal
Telefon: 86 96 84 01 eller 21 43 74 06
Email: 
Hjemmeside:  www.roegen-farrearkiv.dk
Åbningstid: den 2. mandag i måneden 19-21. eller efter aftale.

Haurum-Sall-Lokalhistoriske-Arkiv
Haurum-Sall Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet dækker byerne Haurum, Sall, og områderne Niær og Aptrup.

Adresse:  Frijsendal Friskole, Skolevangsvej 12, Sall, 8450 Hammel.
Arkivleder: Gerda Sørensen
Telefon: 86 96 18 98
Email:
Hjemmeside:  www.haurum-sallarkiv.dk
Åbningstid: torsdag kl 14-16.30

Hvorslev-Lokalhistoriske-Arkiv
Hvorslev Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet dækker Hvorslev, Vellev, Ulstrup, Vejerslev, Aidt, Thorsø, Gerning, Sdr. Vinge, Vester Velling, Ulstrup, og områderne Borre, Borritsø, Danstrup og Drøsbro.

Adresse: Forpagterboligen til Hvorslev Præstegård, Skråvej 6, Hvorslev, 8860 Ulstrup.
Arkivleder: Bente Christensen
Telefon: 86 46 44 33  eller  51 86 57 87
Email: 
Hjemmeside:  www.hvorslevarkiv.dk
Åbningstid:  Onsdag 13-17

Hadsten-Lokalarkiv
Voldum-Rud Lokalhistoriske Arkiv
Voldum sogn består af landsbyerne Voldum, Rigtrup og Hvalløs.
Rud sogn er anneks i Voldum-Rud pastorat. I sognet ligger Nielstrup, Bramstrup, Hallendrup, Stobdrup, Drostrup, Alstrupgård og ved korsvejen midt i sognet Rud Kirke

Adresse: Nielstrup Museum, Stengaden 17, Nielstrup, 8370 Hadsten
Formand:  Rud Laursen
Telefon: 24 42 67 24
Arkivets Hjemmeside:  voldum-rud-lokalhistoriskearkiv.dk/
Museets Hjemmeside: Nielstrup Museum
Historien om Nielstrup Museum:  www.voldum-rudarkiv.dk

Åbningstid: Onsdag 13-17

Langå-Lokalhistoriske-Arkiv
Langå Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet hører til Randers Arkiverne og dækker byerne Langå, Torup, Øster Velling, Helstrup, Grensten, Værum, Ørum, Laurbjerg, Granslev, Houlbjerg.

Sognene Granslev (Bøstrup), Houlbjerg og Laurbjerg:
Arkivalier der kommer fra tiden efter 2007, kan findes på Lokalhistorisk Arkiv i Hammel.
Arkivalier  fra tiden før 2007, kan findes på Lokalhistorisk Arkiv i Langå.

Adresse: Kulturhus Langå, Bredgade 4, 8870 Langå
Arkivleder:  Egon Kristensen
Telefon:  86 46 27 11
Email:
Hjemmeside:  langaalokalarkiv.dk
Åbningstid:  Torsdag 14.30-17.30


Udarbejdet af
Kirsten Wedel